fbpx
 

Kúpne zmluvy

Balík ŠTANDARD

Obsahuje:

✓ Vypracovanie zmlúv:
– Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
– Kúpna zmluva

– Návrh na vklad

– Odovzdávací protokol

✓ Konzultácia formou e-mailu alebo telefonicky

✓ Zapracovanie pripomienok k zmluvám

Eur 199

insurance(1)

Balík EXKLUZÍV

Obsahuje:

✓ Vypracovanie zmluvy:
– Autorizovaná zmluva o prevode nehnuteľnosti advokátom
– Odovzdávací protokol

✓ Hodinová konzultácia s advokátom

✓ Zapracovanie pripomienok k zmluve

Eur 499